Help mee
Gewone padden op trek (foto - Jelger Herder)Padden.nu is de website voor, over en door paddenwerkgroepen. Doel van de website is het stimuleren van de samenwerking tussen locale paddenwerkgroepen door middel van het uitwisselen van informatie. Op deze website vind je een overzicht van paddenwerkgroepen in Nederland, informatie over de paddentrek, soorten, methoden van paddenwerkgroepen, informatie over structurele oplossingen en nog veel meer. Daarnaast zijn er interactieve delen zoals het foto-album en het forum en pagina's waarin telgegevens kunnen worden ingevoerd en bekeken. 
Klik hier
voor meer informatie over het project padden.nu.

 

Help de padden uit de put!

Vanaf 2014 is er extra aandacht voor het redden van padden uit de putten en straatkolken. In samenwerking met Vivara is er nu een oplossing ontwikkeld voor huis en tuin en deze is met succes getest: de kikkertrap. Help mee en voorkom onnodige sterfte, klik hier voor meer informatie en voor kijk welke putten bij huis en tuin valkuilen vormen voor amfibieën en andere kleine dieren. Voor dieren die in straatkolken terecht zijn gekomen zijn er andere oplossingen beschikbaar. 

RAVON-dag programma Padden.nuDit jaar bestaat Padden.nu 10 jaar en dat vieren we op de jaarlijkse RAVON-dag, dit jaar op zaterdag 10 november in Nijmegen. In de middag zal parallel aan het reguliere lezingenprogramma een blok speciaal over Padden.nu gaan. Er is een interessant programma met diverse lezingen en er zal voldoende tijd zijn om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen. Toegang is gratis maar opgave wordt op prijs gesteld. Om je op te geven, het gehele programma en voor meer informatie, kijk op www.ravon.nl/ravondag.


Wijzig grafiek instellingen

Verslag overzetresultaten padden.nu 2018Het verslag van de overzetresultaten 2018 is toegevoegd aan de website. 

Klik hier om het verslag te downloaden.

Klik hier om ook verslagen van andere jaren te downloaden 

Een oproep aan alle paddenwerkgroepen: vul de aantallen van ochtend rondes op de datum van de dag ervoor in op Telmee (klik op het knopje gisteren bij datum). Op deze manier worden de goede trekavonden niet verspreid over twee dagen in de grafiek maar komen keurig de beste avonden eruit!

De overzetresultaten van de paddenwerkgroepen die liggen langs de duinen van Heemstede in het zuiden tot Groet/Camperduin in het noorden, zijn samengevat door Jan van Mourik van PWN in een nieuwsbrief. Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden.

Om de kans op verspreiding van amfibieënziektes te verkleinen willen we iedereen vragen zoveel mogelijk te werken volgens het hygiëneprotocol. Klik hier om te protocol te lezen.

 

Overstekende padden. Foto: Geert van Poelgeest

Nog even en het is weer zover, dan gaan de padden weer op pad. De KNNV afdeling Delfland zoekt minimaal 250 mensen om op verschillende locaties deze dieren over te zetten. De locaties liggen in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Monster en Ypenburg. Opgeven kan bij Geert van Poelgeest 015 – 261 00 48, afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Faunapassage Ravenswoud - foto Richard StruijkIn Nederland zijn op veel plaatsen amfibieënvoorzieningen aangelegd. Padden.nu wil een overzicht krijgen van de locaties, de voorzieningen zelf en de onderhoudstoestand. De ervaring leert namelijk dat lang niet alle voorzieningen goed (blijven) werken en dat is natuurlijk doodzonde. Soms zijn de problemen vrij eenvoudig te verhelpen; bijvoorbeeld door overgroeiende vegetatie te verwijderen of door een gat dat in de loop der tijd is ontstaan te repareren. Door hier meer inzicht in te krijgen kunnen, samen met paddenwerkgroepen en wegbeheerders, gerichte verbeteracties ondernomen worden. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat vele duizenden dierenlevens (extra) gered worden!
 

Gewone pad - foto Jelger HerderPadden.nu heeft een lesbrief ontwikkeld over padden voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Aan de hand van de lesbrief Padden, krijgen leerlingen inzicht in het leven van padden, wat de bedreigingen zijn en hoe zij de padden kunnen helpen.

Klik hier voor meer informatie en het downloaden van de nieuwsbrief.

Klik hier om naar de website van ACO te gaan.

Klik hier om naar de website van Vivara te gaan.

Help mee met het onderzoek naar de parasiet Amphibiocystidium. Klik hier voor meer informatie.

Amphibiocystidium bij een bruine kikker

Klik hier om te kijken wat jij kunt doen!

Vanwege technische problemen is de voorspelmodule niet meer beschikbaar.

Werkgroepen kunnen zich hier melden als ze geïnteresseerd zijn in een eigen pagina op Padden.nu. 
 

* Required

Klik hier om het laatste nieuws over amfibieën te lezen op de website van Natuurbericht

Klik hier voor meer informatie over RAVONKlik hier voor meer informatie over de KNNV Klik hier voor meer informatie over het IVN Klik hier voor meer informatie over Landschap Noord-Holland