Gewone pad - foto Jelger HerderHet project padden.nu is naar een idee van Geert van Poelgeest en RAVON en mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van LNV, Regeling draagvlak natuur. Het is een gezamelijk project van Stichting RAVON, IVN, KNNV en Landschap Noord-Holland. Het doel van het project is door middel van uitwisseling van informatie en ervaring de samenwerking tussen locale paddenwerkgroepen te stimuleren. Ter ondersteuning is deze interactieve website (padden.nu)gemaakt voor, over en door de paddenwerkgroepen. Op deze website is veel informatie te vinden over onder andere de paddentrek, het opzetten van een werkgroep en (structurele) oplossingen. Daarnaast krijgt iedere werkgroep de mogelijkheid zijn eigen pagina te vullen, is  er een overzicht van paddenwerkgroepen in Nederland en is er een interactief forum en fotoalbum.
 

Doel van het project is ook dat de samenwerking tussen paddenwerkgroepen, gemeenten en wegbeheerders sterk verbetert en dat ‘niet-groene’ vrijwilligers actief worden betrokken bij de paddentrek, waardoor het draagvlak voor natuur ook bij deze doelgroep wordt vergroot.

Naast de website worden er in het kader van het project padden.nu ook nog andere activiteiten ontplooid:

  • Tijdens de duur van het project is tweemaal per jaar een nieuwsbrief 'Paddenpraat' uitgegeven, vanaf 2011 zal informatie over padden.nu in de RAVON nieuwsbrief 'Schubben & slijm' worden opgenomen.  
  • Begin 2009 is een brochure/folder over de paddentrek uitgegeven onder de naam 'Padden op pad'
  • Er zal doorlopend een inventarisatie van knelpunten bij paddenwerkgroepen worden uitgevoerd
  • Aan de hand van de resultaten van de inventarisatie zullen er informatieavonden worden georganiseerd voor paddenwerkgroepen.
  • Jaarlijks zullen de overzetsresultaten en de voortgang van het project gepubliceerd worden.
  • Er zal educatief materiaal worden ontwikkeld voor de bovenbouw van de basisschool.

Tot slot zullen we ondersteuning bieden bij het opzetten van nieuwe werkgroepen en advies op maat geven waar nodig.

Het project is eind 2007 van start gegaan en in 2010 afgesloten met een slotsymposium. De website blijft na afronding van het project uiteraard gewoon actief!