Faunapassages bieden amfibieën goede en veilige mogelijkheden om drukke wegen te passeren. Wel is van groot belang dat de passage aan een aantal eisen voldoet en op de juiste manier wordt aangelegd.
 
De Amfibieëntunnel
Een faunapassage voor amfibieën bestaat veelal uit een zogenaamde amfibieëntunnel. Hierbij wordt onderscheid tussen open en dichte tunnels gemaakt. Dichte tunnels worden onder wegen aangelegd en kunnen een rechthoekig of rond profiel hebben. Open tunnels zijn aan de bovenkant voorzien van kleinere openingen of een metalen rooster en hebben altijd een rechthoekig profiel. Open tunnels liggen altijd in het wegdek verzonken. Een belangrijk aspect is de lichtinval. Naarmate er meer licht in te tunnel komt, wordt de kans dat amfibieën er gebruik van maken groter. Om hier zorg voor te dragen is het belangrijk de diameter van de tunnel af te stemmen op de totale tunnellengte. De geschikte lengte-diameter verhoudingen zijn te vinden in de brochure ‘Amfibieën onderweg’ (Anonymous , 2002) en het rapport ‘Veilig naar de overkant’ (Prudon & Creemers, 2004).

Een ander belangrijk aspect is de geleiding. Om amfibieën richting de ingang van de tunnel te “dwingen” is het zaak de juiste geleiding te kiezen. Hierbij is het verstandig voor duurzame producten te kiezen en er op toe te zien dat zij correct worden toegepast. Zo moeten losse elementen precies op elkaar aansluiten en wordt de geleiding bij voorkeur in een hoek van 45°-60° ten opzichte van de trekrichting geplaatst. Naast deze belangrijke aspecten zijn er nog tal van zaken die het succes van een faunapassage kunnen beïnvloeden. Aangeraden wordt om  ‘Amfibieën onderweg’ (Anonymous , 2002) en het rapport ‘Veilig naar de overkant’ (Prudon & Creemers, 2004) te raadplegen.

 Tunnel

Onderhoud (zie checklist en informatiebladen)

Nadat een faunapassage is aangelegd, moet deze jaarlijks worden onderhouden. Zo moeten zowel de tunnel als de gehele geleiding worden geïnspecteerd. Tunnels kunnen na verloop van tijd vol komen te zitten met bladeren, zand/grond en dergelijke en moeten dan weer worden schoongemaakt. Dit is bij open tunnels ook raadzaam deze periodiek door te spuiten om bijvoorbeeld ingesijpelde pekel- en olieresten te verwijderen.
Ook kan het gebeuren dat geleidingsschermen beschadigd zijn door onderhoudswerkzaamheden en omgevallen bomen. Planten die tegen de schermen aan zijn gaan groeien zijn eveneens onwenselijk. Bij een dergelijke inspectie moeten mankementen worden verholpen. Een handig hulpmiddel voor het onderhoud aan faunapassages is het boekje Richtlijnen voor inspectie en onderhoud van faunavoorzieningen bij wegen (Rijkswaterstaat, 2006)

 

Paddentunnel - Copyright Econnection

Geleidingswand - Copyright Econnection