Wegbeheerders

Minimaliseren

Een wegbeheerder is de beheerder van een weg en vaak tevens de eigenaar van die weg. De meeste wegen in Nederland worden beheerd door overheden, enkele wegen zijn in particulier bezit en beheer. Hierdonder staat een lijst met mogelijke wegbeheerders en hun contactgegevens:

  • Lokale weg (meeste wegen binnen bebouwde kom) — Gemeente
  • Rijksweg — Rijkswaterstaat (contact)
  • Provinciale weg —Provincies (contact - klik rechtsboven op het kaartje van Nederland voor de juiste provincie!) 
  • Waterschapsweg — Waterschappen (contact)
  • Eigen weg — particulieren