Gewone pad in het water - foto Jelger HerderBij het opzetten en runnen van een paddenwerkgroep komt de nodige organisatie kijken. Zo is het belangrijk om bij een grotere werkgroep goed na te denken over de taakverdeling. Door een duidelijke taakverdeling verlopen processen sneller en kan het werk beter verdeeld worden. Onder het kopje "structuur paddenwerkgroep" wordt een mogelijke taakverdeling voor grote werkgroepen beschreven. Uiteraard is dit slechts een voorbeeld. Bij kleinere werkgroepen is het mogelijk dat meerdere omschreven taken bij één persoon terecht komen.

Een ander belangrijk punt voor paddenwerkgroepen is veiligheid. De veiligheid van de vrijwilligers gaat altijd voor de veiligheid van de amfibieën! Onder het kopje "veiligheid" worden algemene tips en veiligheidsvoorschriften gegeven voor overzetacties.

Als derde zullen de financiën van een werkgroep gevonden worden, hoe vind/benader je sponsors. En hoe kun je te werk gaan als je een structurele oplossing wilt bewerkstelligen (bijvoorbeeld een amfibieëntunnel). Dit deel zal later dit jaar worden toegevoegd.

 

Klik hier om het rapport - Amfibieënwerkgroepen en overzetsmaatregelen te downloaden.

Klik hier om het rapport Amfibieenwerkgroepen en Overzetsmaatregelen te downloaden. In dit  rapport worden o.a. de doeltreffendheid van overzetsacties, knelpunten voor en de organistatie van werkgroepen behandeld.