Maart 2012 werden we (Staatsbosbeheer) getipt dat er honderden dood gereden padden op de weg lagen tussen Schoonloo en Borger ( Drenthe). In hetzelfde jaar is er een vast paddenscherm geplaatst in overleg met de Provincie ( provinciale weg). De padden overwinteren in de boswachterij Schoonloo en planten zich voort in de plas bij Recreatiepark De Tien Heugten. In 2013 zijn we begonnen met het overzetten van de padden ( via het ingraven van emmers) met inzet van vrijwilligers. Er zijn toen rond de 700 padden overgezet. Het verliep niet vlekkeloos, omdat we nog niet goed wisten waar de padden overwinterden. Het bleek dat er toen ook tientallen uit de sloot naast de weg tevoorschijn kwamen. Gevaarlijke situatie voor de rapers, tientallen padden werden alsnog dood gereden. Na 2013 kregen we meer grip op de situatie.
De hoge aantallen in de beginjaren zijn er niet meer, de recreatieplas is in de tussentijd compleet verandert en er is beschoeiing aangelegd. Jaarlijks zetten we nu rond de 300 padden over ( behalve vorig jaar, toen was de weg afgesloten wegens wegwerkzaamheden). Afgelopen winter is het scherm vernieuwd en verlengd.
We zijn bezig een werkgroepje vanuit het dorp Schoonloo te mobiliseren die het werk en de coördinatie tav. deze paddentrek van Staatsbosbeheer kunnen overnemen.

 Naam contactpersoon Pauline Arends
 Adres contactpersoon Staatsbosbeheer
  Ieberen 1
  9442 TJ Elp
06-51416929
Stuur een email p.arends@staatsbosbeheer.nl