SBB-Natuurbeheergroep Midden-Veluwe is sinds 2004 actief met het overzetten van padden langs de Heetweg (4 km van kootwijk). Jaarlijks worden er ongeveer 5000 dieren overgezet.

 Naam contactpersoon Aart Buurma
 Adres contactpersoon Kerkendelweg 21
  3775 KM Kootwijk
0577-456531
Stuur een email Email
 

De aanleg van het paddenraster en het overzetten wordt (mede) mogelijk gemaakt door de terreinbeheerder: Staatsbosbeheer.

De vrijheid herkregen aan de goede kant van de weg (foto Simone Kuijt)
Met het plaatsen van het raster en vangemmers is een groep van ca. 6 vrijwilligers en medewerkers van Staatsbosbeheer een hele dag druk.
En dan met de vangst de weg over ...
Van een biologieles in het veld blijft veel opgedane kennis hangen zegt schoolmeester van de Bovenkamp (links van het midden). Foto Simone Kuijt.