SBB-Natuurbeheergroep Midden-Veluwe is sinds 2004 actief met het overzetten van padden langs de Heetweg (4 km van kootwijk). Jaarlijks worden er ongeveer 5000 dieren overgezet.

 Naam contactpersoon Aart Buurma
 Adres contactpersoon Kerkendelweg 21
  3775 KM Kootwijk
0577-456531
Stuur een email Email
 

De aanleg van het paddenraster en het overzetten wordt (mede) mogelijk gemaakt door de terreinbeheerder: Staatsbosbeheer.

Opvallend bij de Gewone Padden is dat je een veelheid aan kleuren ziet, zoals deze oranje-bruinachtig (helaas hier niet echt goed te zien). De foto laat het vorsere vrouwtje zien, de mannetjes zijn een heel stukje kleiner.
Op 28 februari 2009 maakte TV Gelderland opnames voor in hun Nieuwsjournaal. Het item was "De paddentrek is begonnen, tientallen vrijwilligers zijn in de komende weken actief met het overzetten van padden".
foto Hans Boland
In 6 uur tijds werd het ca. 600 meter lange paddenraster geplaatst. Veel handwerk van 10 medewerkers en vrijwilligers van Staatsbsosbeheer. Ook werd gebruik gemaakt van een sleuvengraver met machinist van een grondverzetbedrijf.