SBB-Natuurbeheergroep Midden-Veluwe is sinds 2004 actief met het overzetten van padden langs de Heetweg (4 km van kootwijk). Jaarlijks worden er ongeveer 5000 dieren overgezet.

 Naam contactpersoon Aart Buurma
 Adres contactpersoon Kerkendelweg 21
  3775 KM Kootwijk
0577-456531
Stuur een email Email
 

De aanleg van het paddenraster en het overzetten wordt (mede) mogelijk gemaakt door de terreinbeheerder: Staatsbosbeheer.

Het voortplantingswater 'De Loofles'  ligt geheel omsloten in het bos. Het ven heeft een lengte van ca. 500 meter en plaatselijk is het wateroppervlak ca. 100 meter breed. Begin 2004 is de Loofles aanzienlijk vergroot door een drietal plassen gedeeltelijk uit te diepen en met elkaar te verbinden. De Loofles is in 1963 aangelegd voor de recreatie. Het waterpeil is gelijk aan de grondwaterstand. Vanaf de oever het heldere water inkijkend, lijkt de plas slechts enkele decimeters diep te zijn; in het midden is het echter behoorlijk dieper.
En dan met de vangst de weg over ...
De overzetactie van zaterdag 28 februari 2009 zit erop. De overzetters lopen terug naar het beginpunt. De foto is van Simone Kuijt.
De gevangen heikikkers blijken er precies volgens het boekje uit te zien.