SBB-Natuurbeheergroep Midden-Veluwe is sinds 2004 actief met het overzetten van padden langs de Heetweg (4 km van kootwijk). Jaarlijks worden er ongeveer 5000 dieren overgezet.

 Naam contactpersoon Aart Buurma
 Adres contactpersoon Kerkendelweg 21
  3775 KM Kootwijk
0577-456531
Stuur een email Email
 

De aanleg van het paddenraster en het overzetten wordt (mede) mogelijk gemaakt door de terreinbeheerder: Staatsbosbeheer.

De vrijheid herkregen aan de goede kant van de weg (foto Simone Kuijt)
Universiteit Wageningen onderzoekt in Kootwijk welk licht (rood, wit of groen) het meeste aantrekkingskracht uitoefent op trekkende padden (meer info zie bij werkgroepen --> Gelderland --> SBB Midden Veluwe (foto Hans Boland).
Bij het water 'de Loofles'  zien de deelnemers aan de excursie (ING managementleden) waar de paddentrek toe leidt: veel activiteit om de soort in stand te houden. De ING leden besluiten hieraan ook een bijdrage te leveren en hebben een vrijwillige inzameling gehouden voor paddenprojecten van de Stichting RAVON. Hiervoor hartelijk dank !
26 maart 2012.  De vaste paddenoverzetters bijeen voor een foto in de krant. Na negen jaar achtereen padden overgezet te hebben stoppen we helaas, Binnenkort worden paddentunnels aangelegd die onze overzethulp overbodig maken. Voor de amfibieën een goede zaak, want ook bij de terugkeer vallen er verkeersslachtoffers. Op de foto v.l.n.r. : Hans Boland. Simone Kuijt, Erik Dirkse en Aart Buurma.