Paddenwerkgroep Wageningen is sinds 2001 actief met het overzetten van padden aan de Westbergweg en Veerweg in Wageningen. Jaarlijks werden er ongeveer 900 dieren overgezet. Door aanleg van 2 faunatunnels aan de Westbergweg en een sterke terugname in het aantal over te zetten padden op de rest van het traject is besloten geen overzetsacties meer te organiseren.

A50 project Ewijk padden overzetactie