De vele fietsers op de brede lanen van het Vondelpark vormen een groot gevaar voor de trekkende padden, bruine kikkers en salamanders. Het werk van de ca 50 vrijwilligers zorgde sinds 2007 voor een explosie van het aantal: ieder jaar bijna een verdubbeling. In 2012 werden in alle 400 putten amfi-trapjes aangebracht.

Naam contactpersoon Daniël Kropveld
Adres contactpersoon Amsterdam, klik hier
Stuur een email Via het contactformulier.
  Verslagen

Wij krijgen logistieke ondersteuning van de SOOZ Amsterdam:
http://soozamsterdam.nl/natuur_en_milieu/index

paddentrek 2012 Vondelpark
Resultaten paddenoverzetacties 2007-2011