Paddenwerkgroep Leersum is sinds 1996 actief in het overzetten van Padden op de Broekhuizerlaan te Leersum. De groep bestaat momenteel uit 17 mensen die actief helpen bij het overzetten van de gemiddeld 2000 padden per jaar. Naast gewone padden worden ook rugstreeppadden, kleine watersalamanders en groene en bruine kikkers over gezet.

  Gerard Uiterwaal
 Adres contactpersoon  Koningin Julianalaan 47A
   3956 XK Leersum
 0343-453708
Stuur een email  Email

De Provincie Utrecht heeft materialen beschikbaar gesteld. De financien komen van de vereniging voor Dorp en Natuur.

paddennetten6a
Opzetten paddenschermen
Opzetten paddenschermen
Opzetten paddenschermen