Paddenwerkgroep Zeist-Noord

Minimaliseren
  • Jagersingel/ Lorentzlaan
  • Dreef

Informatie

Minimaliseren

De paddenwerkgroep Zeist-Noord is in 2019 van start gegaan na constatering van veel verkeerslachtoffers onder padden, kikkers en salamanders op twee locaties in Zeist-Noord: de Jagersingel/Lorentzlaan en de Dreef. Tijdens de voorjaarstrek van 2019 hebben enkele vrijwilligers amfibieën overgezet op deze locaties. Op grond van hun ervaringen werd duidelijk dat een meer structurele aanpak nodig is. Daarom hebben zij het initiatief genomen de paddenwerkgroep Zeist-Noord op te richten.

Via een wervingsactie zijn inmiddels meer mensen aangetrokken die willen helpen met de organisatie van de werkgroep en het overzetten. Nieuwe vrijwilligers zijn echter nog van harte welkom! De werkgroep werkt niet met roosters, iedereen kan komen wanneer hij of zij zelf wil en tijd heeft.

Op gemeenteniveau is er een vaste contactpersoon voor overleg met betrekking tot ondersteuning en eventuele noodzakelijke aanpassingen.